Farm Frenzy 3: Ice Age

4.5241 Phiếu bình chọn
Hãy ăn trứng chim cánh cụt giữa mùa đông! Trở thành một nông dân trong thời tiết băng giá để kiếm thật nhiều tiền. Thay vì nước, bạn sẽ phải cho chú chim thích lạnh ăn cá. Thu hoạch mùa màng trên mặt băng để gia tăng nguyên liệu bạn có và trở thành một nông dân chuyên nghiệp! Farm Frenzy 3: Ice Age là một trong những Trò Chơi Nông Trại đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.