Farm Frenzy Pizza Party

4.5912 Phiếu bình chọn
Làm việc trên một nông trại được thiết kế đặc biệt và tự trồng các loại nguyên liệu để làm bánh pizza! Nuôi động vật để lấy trứng làm bánh, và làm việc trong nhà máy sản xuất đế bánh. Kết hợp các loại nguyên liệu bạn có để làm nên những món ăn ngon lành. Cuối cùng, hãy dự tiệc với gấu trúc trên cánh đồng của bạn! Farm Frenzy Pizza Party là một trong những Trở Chơi Phiếu Lưu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.