Nông Trại Của Chú John

4.842 Phiếu bình chọn
Giúp Chú John kiếm tiền trên đồng ruộng của mình! Học kiến thức từ những nguồn tốt nhất, và phát huy khả năng của Chú John. Dùng cuốc để xới đất và gieo những loại hạt đặc biệt. Sau đó, tưới nước cho mảnh đất của bạn để hạt được nảy mầm và sinh trưởng. Khi đã sẵn sàng, hãy bán hoa quả của bạn để lấy tiền! Nông Trại Của Chú John là một trong những Trò Chơi Nông Trại đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.