Đồng Ruộng Ảo

3.37 Phiếu bình chọn
Hãy xây dựng một trang trại từ đống đổ nát! Phát triển những mảnh đất được cha ôg để lại và biến nó thành những trang trại vững mạnh. Tưới nước, cắt cỏ và gieo hạt, rồi tưới nước cho hạt và để giúp cây phát triển. Khi bạn đã có đủ lượng rau, hãy bán để lấy tiền! Đồng Ruộng Ảo là một trong những Trò Chơi Nông Trại đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.