Naruto Create A Character 4

4.5237 Phiếu bình chọn
Hãy mang nhữn nhân vật Naruto của bạn vào đời thực! Thiết kế một nhân vật ninja và thay đổi mọi yếu tố ngoại hình. Thiết kế thể trạng, khuôn mặt và kiểu tóc nữa. Lựa chọn form người và cho nhân vật của bạn một loại vũ khí đặc biệt! Naruto Create A Character 4 là một trong những Trò Chơi Naruto đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.