Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy học cách chơi piano trên máy tính của bạn! Trò chơi âm nhạc sẽ dạy bạn cách chơi nhạc nền trong trò chơi điện tử Mario. Bạn có thể nghe bản demo, hay tự học cách chơi. Ngoài ra, hãy chơi với những loại âm thanh khác như dụng cụ dây và đàn gỗ! Dương Cầm Ảo là một trong những Trở Chơi Phiếu Lưu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.