Papa's Pizzeria

Flipline Studios4.621,673 Phiếu bình chọn
Hãy giúp Papa quản lý cửa hàng bán bánh pizza để đảm bảo tất cả các khách hàng đều vui vẻ. Nhận order bánh pizza và chuẩn bị đế bánh. Thêm các loại nhân bánh đặc biệt và đưa bánh vào trong lò. Bạn có thể nướng 4 chiếc pizza cùng một lúc! Khi đã xong, hãy cắt ra và mang đến cho khách! Papa's Pizzeria là một trong những Tro Choi Quan Ly đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.