Ricochet Kills 2: PP

4.562 Phiếu bình chọn
Hãy bắn những viên đạn biết nảy và nhìn quân địch bị bạn hạ! Trò chơi bắn súng sẽ cho bạn cơ hội bắn với độ chính xác đến hoàn hảo. Mục tiêu là phải tiêu diệt tất cả các nhân vật trong thời gian ngắn nhất. Hãy bắn trúng những hàng rào màu đỏ để gây tác động nổ! Ricochet Kills 2: PP là một trong những Trò Chơi Kỹ Năng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.