Nut Rush

4.5305 Phiếu bình chọn
Hãy truy tìm những quả hạt dẻ trong rừng! Nut Rush sẽ cho bạn điều khiển một chú sóc tham ăn liên tục nhảy nhót. Nhiệm vụ của bạn là phải ăn hết mọi thứ trong rừng. Hãy nhảy lên những đất khác và nhảy thật xa khi về nhà! Nut Rush là một trong những Trò Chơi Hành Động đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.