Personal Shopper 4

4.246 Phiếu bình chọn
Hãy mua các loại đồ vật cần thiết cho bộ phim mới Me vs. Earth! Trong Personal Shopper 4, bạn sẽ được làm việc với studio phim của ngài Wood. Bạn phải giúp Macy mua mọi thứ trên danh sách của ông sếp gàn dở. Hãy tìm ra tất cả các đồ vật trước khi cửa hiệu đóng cửa! Personal Shopper 4 là một trong những Tro Choi Mua Sam đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.