Phi Long

4.6454 Phiếu bình chọn
Bay qua bầu như một con rồng nguy hiểm! Thở ra lửa và phóng cầu năng lượng vào những vật thể bay khác. Lượn quanh kẻ thù trên bầu trời và cố bảo vệ cho máu của bạn. Thay đổi vũ khí bao nhiêu lần bạn muốn, và bắn tất cả các loại đạn khác nhau! Phi Long là một trong những Trò Chơi Rồng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.