Penguin Diner

4.05,981 Phiếu bình chọn
Hãy quản lý nhà hàng băng giá của chính bạn để phục vụ chim cánh cụt! Đưa khách đến bàn và nhận gọi món. Chờ đồ ăn được nấu và phục vụ khách thật nhanh! Chim Cánh Cụt Penny có thể mang hai đĩa cùng một lúc. Hãy dành đồng tiền xương máu của bạn để nâng cấp lên patin! Penguin Diner là một trong những Trở Chơi Phiếu Lưu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.