Quầy Sushi

4.713 Phiếu bình chọn
Hãy quản lý nhà hàng sushi có tiếng nhất tại Los Angeles! Trò chơi phục vụ nhà hàng này đưa bạn đến trung tâm khu vực Tokyo nhỏ. Nhiệm vụ của bạn là phục vụ thực khách một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bạn sẽ đưa cho khác thực đơn, nghe khách gọi món, và giao thức ăn. Hãy chứng tỏ bạn xứng đáng làm thợ học việc tiếp theo! Quầy Sushi là một trong những Trò Chơi Phục Vụ Nhà Hàng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.