Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy thu thập những quả cầu để thoát khỏi nhà xác bị ma ám! Bạn đang bị một năng lượng đen tối bao quanh. Để những đồ vật bạn thu thập được vào trong túi đồ và dung các loại dụng cụ khi cần thiết. Tìm đầu mối quanh nhà xác và sử dụng những đồ vật của mình để tìm lối ra! Trốn Thoát Khỏi Nhà Xác là một trong những Trở Chơi Phiếu Lưu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.