Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy trốn thoát khỏi bọn ma bắt cóc! Vận dụng tài thám tử của bạn để tìm tất cả những đầu mối ẩn giấu trong hang ổ của lũ bắt cóc. Nhặt những đồ vật đặc biệt dùng để trốn thoát. Giữ yên lặng và cố thoát ra khỏi căn ngục càng nhanh càng tốt! Trốn Thoát Bắt Cóc là một trong những Trở Chơi Phiếu Lưu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.