Trốn Khỏi Nhà Ma

Hãy tìm đường để thoát ra khỏi ngôi nhà mà đáng sợ! Sau khi bỏ nhà đi, bạn bị lạc trong một tòa biệt thự bỏ haong. Hãy nhìn quanh và xác định đầu mối để có thể trốn thoát. Cho dụng cụ lấy được vào trong túi của bạn và sử dụng chúng để tìm ra con đường đến tự do cho mình! Trốn Khỏi Nhà Ma là một trong những Trở Chơi Phiếu Lưu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.