AN - Escape Series 6

4.126 Phiếu bình chọn
Hãy trốn thoát khỏi ngục tù trong căn nhà hoang trong thời gian ngắn nhất! Ninja da đen đã bị nhốt trong hầm ngục và mất trí nhớ đến nỗi không hiểu vì sao mình lại bị giam ở đó. Tìm kiếm khắp khu vực tồi tàn xung quanh bạn để thu thập những đồ vật hữu ích. Mục tieu duy nhất của bạn là phải trốn thoát khỏi đó! AN - Escape Series 6 là một trong những Trở Chơi Phiếu Lưu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.