Reincarnation: LTETR

5.02 votes
Hãy giúp tên quỷ màu tím đưa Nữ hoàng tà giáo về với địa ngục! Điều khiển đồ vật để gây náo loạn giữa những người trần mắt thịt. Khi đã xác định ra kẻ được đầu thai, bạn sẽ phải tìm ra những lỗi lầm để đưa chúng về địa ngục. Hãy gây thảm họa để nguyền rủa chúng mãi mãi! Reincarnation: LTETR là một trong những Trở Chơi Phiếu Lưu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.