Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy ghép mười hai cặp thẻ Pokemon trước khi hết giờ! Kiểm tra trí nhớ của bạn qua việc thách thức với trò chơi cổ điển này. Lật ngược các cặp thẻ để thấy hình ảnh của nhân vật trong Pokemon. Hãy xác định mỗi cặp ảnh trong thời gian nhanh nhất! Trí Nhớ Pokemon 3 là một trong những Trò Chơi Pokemon đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.