Pokemon Tìm Đường

Hãy giúp Pikachu tìm đường đến với bóng Poke! Nhảy qua những hố khổng lồ và cố gắng đến được với vị trí cao hơn. Nhảy từ nơi này sang nơi khác qua những bàn đầy thử thách. Ăn tăng lực trên đường đi và tránh không bị những Pokemon khác tấn công! Pokemon Tìm Đường là một trong những Trò Chơi Pokemon đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.