Pou Đốt Lửa Trại

Hãy nổi lửa để nướng kẹo marshmallow trong Pou Đốt Lửa Trại! Bạn có thể thu nhặt cành cây và dùng lưỡi hái để cắt cỏ từ thảo nguyên. Sau đó là xếp những tảng đá lớn theo vòng tròn. Hãy xiên, nướng và ăn những miếng kẹo marshmallow tuyệt hảo! Pou Đốt Lửa Trại là một trong những Trở Chơi Phiếu Lưu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.