Pou Girl at the Dentist

Hãy khoan răng sâu để làm sạch răng cho nhân vật đáng yêu! Trong Pou Girl at the Dentist, bạn sẽ phải biến những chiếc răng bị đen và nhiễm bệnh thành hàm răng sạch sẽ, khỏe mạnh. Sử dụng kìm, búa và các loại dụng cụ khác của nha sĩ để hoàn thành công việc. Hãy nhớ bật đèn để có thể nhìn rõ hơn nữa! Pou Girl at the Dentist là một trong những Trở Chơi Phiếu Lưu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.