Pou vs Monsters

4.4551 Phiếu bình chọn
Hãy ăn các loại hoa quả để dánh bại những sinh vật nguy hiểm trong Pou vs. Monsters! Bạn sẽ phải chạy, nhảy và lao đi trong những khung cảnh tuyệt đẹp. Đập những bước tường gạch sẽ cho bạn ăn cam và mạng. Hãy nhảy lên đầu lũ quái vật, nhưng đừng nhảy vào đúng hang, vũng nước hay đám lửa nhé! Pou vs Monsters là một trong những Trở Chơi Phiếu Lưu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.