Pou Washing Clothes

Hãy giúp Pou dọn dẹp tất cả quần áo bẩn! Trong Pou Washing Clothes, bạn sẽ phải phân chia quần áo trắng với quần áo màu. Sau đó, đổ một lượng bột giặt vừa đủ vào máy. Khi đã giặt xong, hãy gấp và cho quần áo sạch vào trong tủ! Pou Washing Clothes là một trong những Trở Chơi Phiếu Lưu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.