Pou: Real Haircuts

4.012,179 Phiếu bình chọn
Hãy vận dụng tài tạo mẫu tóc của mình để làm đẹp trong Pou: Real Haircuts! Bạn có thể sử dụng hàng chục màu sắc khác nhau để nhuộm những sợ tóc của Pou. Các loại lược, chổi và kéo luôn sẵn sàng cho bạn sử dụng. Hãy cắt và uốn tóc theo bất cứ cách nào bạn muốn! Pou: Real Haircuts là một trong những Trở Chơi Phiếu Lưu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.