Tập Đoàn McDonald

4.2133 Phiếu bình chọn
Hãy học cách quản lý chuỗi cửa hàng McDonald của chính bạn, từ nông trại ra đến nhà hàng! Trò chơi quản lý sẽ dạy bạn những điều ít biết về quản lý chuỗi nhà hàng. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ, từ nuôi súc vật đến quảng cáo hay phục vụ khách hàng! Tập Đoàn McDonald là một trong những Trò Chơi Hành Động đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.