Người Ngoài Hành Tinh Giải Đố

by Jonbro

Người Ngoài Hành Tinh Giải Đố

Jonbro4.45,080 Phiếu bình chọn
Hãy giúp người ngoài hành tinh trốn thoát khỏi căn cứ của con người để về nhà! Bạn sẽ phải tìm đầu mối trong khi di chuyển qua mỗi căn phòng. Sử dụng các loại đồ vật quanh bạn để mở khóa gian ngục. Hãy khám phá bí mật trong khi trốn thoát!