Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy đưa những cục ị đang bay vào trong nhà xí! Di chuyển chiếc bát sứ quanh sân chơi và đừng để bất kỳ cục phân nào chạm đất. Ghi điểm kỷ lục bằng cách đỡ thật nhiều cục ị và giành một chỗ trong Bảng xếp hạng! Đỡ Phân là một trong những Trò Chơi Hành Động đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.