Sift Heads: Thiên Đường Của Pooh

Hãy thực hiện nhiệm vụ khắp nơi trên thế giới với tên người que nguy hiểm! Trò chơi Sift sẽ là một phiên bản kiểu mới. Bạn có thể tiêu diệt những mục tiêu ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Phi và Châu Á. Hãy nghe hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ và kiếm thật nhiều tiền sau mỗi lần hoàn thành! Sift Heads: Thiên Đường Của Pooh là một trong những Trò Chơi Bắn Súng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.