Xếp Bài Fairway

4.5242 Phiếu bình chọn
Hãy chơi phiên bản chơi bài một người với đồ họa hoạt hình! Cố đạt được mức điểm thấp nhất có thể bằng cách ra tất cả các quân bài trên bàn. Loại bỏ các quân bằng cách lựa chọn những quân bài có giá trị trên hay dưới mức nhất định. Hãy tìm những quân tép để sử dụng bất kỳ khi nào bạn muốn! Xếp Bài Fairway là một trong những Trở Chơi Xếp Hình đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.