Xếp Bài Bốn Mươi Tên Cướp

Xếp Bài Bốn Mươi Tên Cướp

4.01,541 Phiếu bình chọn
Hãy xếp từng chồng bài theo chất và giá trị! Chơi xếp bài chủ đề Bốn mươi tên cướp với tính năng mới: ghi hàng ngàn điểm thưởng cho mỗi ván chiến thắng! Xếp bài thuộc cùng một chất theo giá trị tăng dần. Hãy hoàn thành hai bộ bài theo 8 chồng!