Spaced Out

4.118 Phiếu bình chọn
Hãy bay qua không gian sao cho không bị đâm vào bất cứ đâu! Spaced Out sẽ cho bạn chiến đấu với cả một nền văn minh ngoài trái đất. Bạn sẽ phải lướt qua lướt lại để tránh đòn và sao băng. Hãy ăn vũ khí thưởng để bắn trả, và tránh xa khỏi những chiếc bẫy điện! Spaced Out là một trong những Trò Chơi Chiến Đấu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.