Spit Ball Wars

4.4791 Phiếu bình chọn
Hãy chặn đường lũ học sinh bằng những viên giấy ướt khổng lồ! Nhảy vào cuộc chiến Spit Ball Wars để hạ gục thật nhiều học sinh trong Amazing World of Gumball. Bạn có thể sử dụng giấy vệ sinh để có cục giấy to hơn, nhưng đừng đụng vào giáo viên! Spit Ball Wars là một trong những Trò Chơi Gumball đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.