Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy chơi qua 75 của trò Sudoku kinh điển! Trò chơi ô số gồm một tấm bảng 9 ô hàng dọc và 9 ô hàng ngang, mỗi ô có một chữ số. Bạn phải tìm cách để điền đúng số vào từng ô một. Mỗi hàng, cột và khu vực nhỏ phải có chứa tất cả các chữ số. Nếu bị mắc, bạn có thể dùng gợi ý! Sudoku Phiên Bản Gốc là một trong những Trở Chơi Xếp Hình đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.