Cửa Hàng Sandwich Của Sue

Giúp Sue làm những chiếc bánh sandwich ngon tuyệt trong cửa hàng của cô! Nhận order của từng khách hàng và phục vụ họ càng nhanh càng tốt. Chọn nguyên liệu theo danh sách theo một quy trình như dây chuyền. Ngừng mỗi ô đúng thời điểm để làm đúng loại bánh sandwich! Cửa Hàng Sandwich Của Sue là một trong những Tro Choi Sue đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.