Thiết Kế Quần Áo Cho Sue

Làm việc trong một nhà máy quần áo và tạo những bộ đồ thật đẹp! Giúp Sue hoàn thành mẫu thiết kế các bộ đồ khác nhau. Đính, đan và kết hợp các sợi chỉ lại với nhau. Làm theo đúng thứ tự và ghép những phần khác nhau vào trong một bộ đồ hoàn thiện. Hãy kiếm tiền nhờ những sản phẩm của bạn! Thiết Kế Quần Áo Cho Sue là một trong những Tro Choi Sue đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.