Sue Đánh Trống

Hãy tham gia vào ban nhạc để chơi trống cùng Sue! Nghe theo tiếp beat của bài hát và cố chơi theo! Dùng bàn phím của bạn để chọn đúng thời điểm đánh trống. Đảm bảo thời gian thật hoàn hảo và ghi điểm nhờ âm thanh tuyệt vời! Sue Đánh Trống là một trong những Tro Choi Sue đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.