Sue Nấu Ăn Phương Đông

Quay lại thời xưa và nấu những món ăn kiểu phương Đông! Sue đã có tài năng của một đầu bếp chuyên nghiệp, giờ đây bạn phải giúp cô nấu những món ăn phương Đông trước khi hết giờ. Cho nguyên liệu vào từng bát và nấu đến khi chín. Hãy thử tất cả các món ăn khác nhau! Sue Nấu Ăn Phương Đông là một trong những Tro Choi Sue đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.