Nhà Máy Cà Chua Của Sue

Trồng cà chua trên ruộng và sản xuất chai tương cà! Giúp Sue quản lý ruộng cà chua và đảm bảo các cây đều khỏe mạnh. Tưới nước để cây lớn và chờ cà chua chín. Sau đó bạn có thể đưa cà chua đến nhà máy để sản xuất tương cà! Nhà Máy Cà Chua Của Sue là một trong những Tro Choi Sue đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.