Super Liquid Soccer

Punyrobot4.0129,727 Phiếu bình chọn

Super Liquid Soccer là một trò chơi bóng đá do Punyrobot tạo ra, trong đó bạn chọn chơi với tư cách là quốc gia yêu thích của mình trong trò chơi bóng đá mềm này! Bạn có rất nhiều cách khác nhau để chơi từ chuyền chip đến chuyền bóng, vì vậy hãy tìm phong cách chơi của bạn và xem liệu bạn có thể trở thành Nhà vô địch Thế giới hay không! Bạn cũng có thể chơi phạt đền, vì vậy hãy đi giày vào và sẵn sàng nhận và tiết kiệm một số! Bạn có thể xử lý áp lực và trở thành nhà vô địch thế giới không?

Làm thế nào để chơi Super Liquid Soccer?

  • Phong trào: WASD
  • Vượt qua: M
  • Bắn: J
  • Chíp: L
  • Thông qua vượt qua: Tôi
  • Chuyển cầu thủ: Q hoặc E
  • Sprint: P hoặc O

Ai đã tạo ra Super Liquid Soccer?

Super Liquid Soccer được tạo ra bởi Punyrobot. Đây là trò chơi đầu tiên của họ trên TroChoi!

Làm cách nào tôi có thể chơi Super Liquid Soccer miễn phí?

Bạn có thể chơi Super Liquid Soccer miễn phí trên Poki.

Tôi có thể chơi Super Liquid Soccer trên thiết bị di động và máy tính để bàn không?

Super Liquid Soccer có thể chơi trên máy tính và các thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng.