Hỗ Trợ Mua Sắm

4.2170 Phiếu bình chọn
Hãy trợ giúp những vị khách hàng giàu có đi mua đồ trong Mega Mall! Bạn có thể mua những loại vật dụng thời thượng trong siêu thị Wedding Wonders và Babies 'N' More. Bạn sẽ bắt đầu bằng cách mua sắm cho Ngài Bận rộn. Hãy giúp Macy kiếm thật nhiều tiền bằng cách giúp khách hàng mua sắm thật nhiều! Hỗ Trợ Mua Sắm là một trong những Trở Chơi Xếp Hình đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.