Thành Phố Tiên Cá

3.8180 Phiếu bình chọn
Hãy giúp Chad lật đổ kỳ phục địch thủ của mình để trở thành người bán hàng giỏi nhất! Buster đang đe dọa thành quả kinh doanh xúc xích của Chad ở thành phố Tiên Cá. Hãy nghiên cứu khu vực quanh bạn để phá hỏng ý đồ đen tối của Buster và đòi lại khách hàng của bạn. Chọn đúng đồ vật để tìm ra cách xử lý mỗi vấn đề! Thành Phố Tiên Cá là một trong những Trở Chơi Phiếu Lưu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.