Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy mở một thẩm mỹ viện để chăm sóc cừu! Tắm, lau khô và cắt lông như những bức tranh để kiếm lợi nhuận cao nhất. Mục tiêu là phải chăm sóc mỗi chú cừu thật nhanh chóng. Hãy phục vụ tốt để tất cả mọi người trong nông trại đều vui vẻ! Thẩm Mỹ Viện Nông Trại là một trong những Trò Chơi Phim đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.