Câu Cá Lấy Tiền

4.311 Phiếu bình chọn
Hãy khai thác vàng trong khu rừng màu nhiệm! Trò chơi kĩ năng sẽ cho bạn vào vai Bill, Vicky, Junny hay Ross. Bạn sẽ phải đào được đúng số vàng theo mục tiêu trong mỗi vòng. Lựa chọn thời điểm thả móc thật cẩn thận để tóm được những đồng xu khổng lồ. Bạn còn có thể nhặt cả túi tiền để có điểm thưởng đặc biệt nữa! Câu Cá Lấy Tiền là một trong những Trò Chơi Kỹ Năng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.