The Last Door Chapter 2

Hãy thám hiểm ngôi trường nội trú bị bỏ hoang để khám phá bí mật đen tối! The Last Door Chapter 2 sẽ cho bạn điều khiển Devitt, một người bạn của Anthony và Anna Beechworth. Những ý nghĩ không hay ho đã dẫn bạn về nơi lần đầu gặp Anthony! The Last Door Chapter 2 là một trong những Trò Chơi Hành Động đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.