Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy làm các phép tính nhân để dọn sạch bảng! Loại bỏ các số bằng cách sử dụng chúng trong những phép toán. Nhân các số có một chữ số với nhau để có câu trả lời đúng. Ghi điểm thưởng nhờ tìm ra con số chính xác thật nhanh! Hãy cố dọn sạch hết bảng trước khi hết giờ! Bảng Cửu Chương là một trong những Trò Chơi Toán Học đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.

Các nhóm liên quan