Siêu Bingo

4.1320 Phiếu bình chọn
Thi với máy tính và bạn bè trong giải đấu Bingo! Gọi tên từng số một và ghi các ô trống trên thẻ của bạn. Kiểm tra đối thủ của bạn dể xem bạn ở vị trí nào. Ghi điểm trên ô bên cạnh để kiếm phần thưởng cao hơn! Siêu Bingo là một trong những Trở Chơi Bằng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.