Bloons Tower Defense 2

by Ninja Kiwi

Bloons Tower Defense 2

Ninja Kiwi4.5449 Phiếu bình chọn
Hãy đặt bẫy để đập vỡ những quả bóng bay di động! Trò chơi Bloons Tower Defense sẽ cho bạn sử dụng nhiều loại bẫy khác nhau. Bạn có thể đặt bom, chông và đào tạo khỉ. Mục tiêu là phải ngăn tất cả những quả bóng bay về đến đích!