Tower Building

Hãy xây dựng tòa tháp cao nhất trong thành phố! Trong Tower Building, bạn sẽ phải chồng hết tầng này lên tầng khác. Nếu bị chệch sang trái hay phải quá nhiều, tầng mới sẽ biến mất. Hãy sử dụng các loại tăng lực để kiếm thêm tiền và xây cao hơn!
Tower Building là một trong những Trò Chơi Xây Dựng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.