Sue Làm Trang Sức

4.330 Phiếu bình chọn
Tạo ra những mẫu thiết kế trang sức của Sue! Gắn đá và chuỗi hạt vào hoa tai. Dùng sách thiết kế để lấy ý tưởng và mẫu hoa tai. Hoàn thành cá mẫu như mong muốn trước khi chúng rời khỏi dây chuyền. Hãy giúp Sue tạo trang sức đẹp và độc cho khách hàng! Sue Làm Trang Sức là một trong những Tro Choi Sue đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.